Atlikti darbai

mažėjančia tvarka
Individualaus namo buitinių nuotekų biologinio valymo įrengimas Vilniaus rajone buvo įrengtas Traidenio NV-2a įrenginys. Taip pat buvo įrengta papildoma trasa iš infiltracinio šulnio .
Aikštelės padarymas

Vieta: Babiškių sodo bendrija, Vilnius
Atlikimo laikas: atlikta per 30 min.

Apšildomi pamatai

Gylis 2 metrai.
Iškasimas ir užkasimas užtruko apie 2 valandas.

Kolektyvinių sodas, žolės pjovimas
Pamatų atkasimas
Vandens įvedimas į namą

Vieta: Babiškių sodo bendrija.
Atstumas: 35 metrai.
Su išlyginimu užtruko 3.5 valandos.

Žolės pjovimas Sodybos priežiūra