Vejos priežiūra

Pjauname trimeriu STILH450:

  • sudėtingą žolę,
  • sodus,
  • sodybas,
  • šlaitus,
  • nelygias vejas,
  • krūmuotas vietoves,
  • sudėtingai prieinamas vietas

Sudarome sutartis